การซื้อและการใช้ JAPAN RAIL PASS

ซื้อผ่านเว็บจำหน่ายตั๋วง่ายที่สุด
สามารถสำรองที่นั่งแบบระบุหมายเลขได้แบบสะดวก