JAPAN RAIL PASS

เจแปนเรลพาส คือ
ตั๋วราคาประหยัดใช้สะดวกเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทุกแห่งในประเทศญี่ปุ่นโดยรถไฟ
ซึ่งเป็นตั๋วที่กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่นทั้ง 6 บริษัทร่วมมือกันนำเสนอบริการนี้

TOPICS

การหยุดให้บริการชั่วคราวและการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสถานที่รับเจแปนเรลพาส-สถานที่แลกเจแปนเรลพาส-สถานที่จำหน่ายเจแปนเรลพาส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

การจ่ายเงินคืนค่าเจแปนเรลพาสอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เกี่ยวกับคำแนะนำระบบการจองล่วงหน้าสำหรับผู้ที่จะนำสัมภาระที่มีขนาดใหญ่พิเศษขึ้นชินคันเซ็น สายโทไกโด - ซันโย – คิวชู

เกี่ยวกับข้อมูลการเดินรถ กรุณาคลิกที่โลโก้ของแต่ละบริษัทในรายชื่อสมาชิก JR กรุ๊ป,
และตรวจสอบที่เว็บไซต์ของแต่ละบริษัท

การจำหน่ายเพียงบางแห่งภายในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดโปรดดูที่นี่ ※ ข้อมูลปลายทางลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด

RECOMMENDATIONS

ข้อมูลตั๋วในแต่ละพื้นที่

JR GROUP MEMBERS

เกี่ยวกับข้อมูลการเดินรถ กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ JR แต่ละบริษัท