JAPAN RAIL PASS คือ?

เจแปนเรลพาสเป็นพาสที่กลุ่มบริษัท JR จำนวน 6 บริษัทร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งเป็นบัตรโดยสารที่ราคาประหยัดและสะดวกเหมาะแก่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบทุกซอกทุกมุมด้วยรถไฟ

พาสดังกล่าวมี 2 ชนิด ได้แก่ พาสสำหรับโดยสารรถขบวนกรีนคาร์และสำหรับรถไฟธรรมดา ซึ่งพาสแต่ละชนิดจะแบ่งออกเป็นแบบ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน

ในกรณีโดยสารด้วยขบวนรถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" ของ โทไกโด- ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็นนั้นจำเป็นต้องมีตั๋วพิเศษของ JAPAN RAIL PASS โดยเฉพาะเป็นต้น และมีข้อกำหนดการใช้งาน

เฉพาะผู้ที่ซื้อผ่านเว็บจำหน่ายตั๋วที่เว็บไซต์หลักเท่านั้น สามารถสำรองที่นั่งแบบระบุหมายเลขได้ก่อนรับตั๋ว

สามารถท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่นโดยใช้รถไฟ

ณ เดือนเมษายน 2024

มีบริเวณที่ตัดสินใจอยากไปแล้ว และ วันอยู่เที่ยวแบบระยะสั้น เราได้เตรียมพาสสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวเฉพาะบริเวณไว้แล้ว