จุดแลกบัตรและจุดจำหน่ายบัตร

หมายเหตุ : บางศูนย์การท่องเที่ยวอาจปิดให้บริการในวันหยุดส่งท้ายปีและปีใหม่ นอกจากนี้จุดแลกบัตรและจุดจำหน่ายบัตรภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการหรืองดให้บริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าได้ (ข้อมูล ณ ตุลาคม ค.ศ.2020)

คลิกเพื่อเปิดแผนที่ของที่ตั้งการแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
ชื่อสถานี จุดแลกบัตรและจุดจำหน่ายบัตร เวลาทำการ การเปลี่ยนตั๋วสำหรับแลกพาส การซื้อผ่านช่องทางที่จำหน่ายภายในประเทศญี่ปุ่น
วันธรรมดา วันเสาร์, วันอาทิตย์, วัน
หยุดนักขัตฤกษ์
สถานีรถไฟคุชิโระ JR Travel Service Center (Twinkle Plaza) 10:00-18:00 น.
สถานีโอบิฮิโระ JR Travel Service Center (Twinkle Plaza) 9:00-17:00 น.
สถานีรถไฟอะซะฮิกะวะ JR Travel Service Center (Twinkle Plaza) 9:30-17:30 น.
JR Information Desk 8:30-19:00 น.
JR Travel Service Center (Twinkle Plaza) Sapporo Branch 10:00-18:00 น.
JR Travel Service Center (Twinkle Plaza) Sapporo South Exit Branch 11:00-19:00 น.
JR Information Desk 8:30-19:00 น.
สถานีรถไฟฮะโกะดะเตะ JR Travel Service Center (Twinkle Plaza) 10:00-18:00 น.
JR Ticket Counter 9:00-19:00 น.
สถานีอาโอโมริ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-17:30 น. (วันธรรมดา, วันเสาร์)/ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานีรถไฟฮะชิโนะเฮะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-17:30 น. (วันธรรมดา, วันเสาร์)/ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานีรถไฟโมะริโอะกะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-18:30 น. 10:00-17:00 น.
สถานีรถไฟอะคิตะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:30-18:00 น. 10:30-17:00 น.
สถานีรถไฟเซนได ศูนย์ท่องเที่ยว 8:30-19:00 น. (วันธรรมดา, วันเสาร์)
8:30-18:00 น. (วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
สถานีสนามบินนานาชาติเซนได
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวมิจิโนะคุ 9:00-20:30 น. ×
สถานีรถไฟยะมะกะตะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-17:30 น. / หยุดทำการในวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานีรถไฟฟุกุชิมะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-18:00 น. (วันธรรมดาและวันเสาร์)
ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-17:00 น.
สถานีนางาโนะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-19:00 น. 10:00-17:30 น.
JR EAST Travel Service Center 8:15-19:00 น.
สถานที่จำหน่ายตั๋ว 6:30-8:15, 19:00-21:45 น.
NARITA INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL1 TRAVEL CENTER 9:00-20:00 น.
JR EAST Travel Service Center 8:15-20:00 น.
สถานที่จำหน่ายตั๋ว 6:30-8:15, 20:00-21:45 น.
ศูนย์ให้บริการท่องเที่ยวรถไฟ JR ภูมิภาคตะวันออก (JAPAN RAIL CAFE) 8:00-16:00 น.
JR EAST Travel Service Center 7:30-20:30 น.
สถานที่จำหน่ายตั๋ว JR ญี่ปุ่นตอนกลาง (ประตูกลางฝั่งยะเอะสุ) 7:30-20:30 น. ×
สถานที่จำหน่ายตั๋ว JR ญี่ปุ่นตอนกลาง (ประตูทางทิศเหนือฝั่งยะเอะสุ) 9:00-19:00 น. ×
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขาโตเกียว 8:00-20:00 น.
JR EAST Travel Service Center 8:30-19:00 น. 8:30-18:00 น.
JR EAST Travel Service Center (ประตูทางทิศใต้ใหม่) 8:00-19:00 น.
JR EAST Travel Service Center (ประตูทางทิศตะวันออก) 9:00-19:00 น. 9:00-18:00 น.
JR EAST Travel Service Center 10:00-18:30 น.
JR EAST Travel Service Center 9:00-19:00 น. 9:00-17:00 น.
ฮามามัตสึโช JR EAST Travel Service Center 8:00-15:30 น.
JR EAST Travel Service Center 9:00-19:00 น.
สถานที่จำหน่ายตั๋ว JR ญี่ปุ่นตอนกลาง 9:00-19:00 น. ×
Bureau de Shinagawa, JR Tokai Tours 8:00-20:00 น. 8:30-18:00 น.
JR EAST Travel Service Center
(โตเกียวโมโนเรล ช่องตรวจตั๋ว 2F / ห้องผู้โดยสารขาเข้า)
6:45-20:00 น.
สถานีสนามบินฮาเนดะ เทอร์มินัล 2 ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว 6:00-23:00 น.
ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-19:00 น. 10:00-18:00 น.
สถานีรถไฟชินโยะโกะฮะมะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว JR ญี่ปุ่นตอนกลาง 8:00-20:30 น. ×
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขาชินโยโกฮาม่า 8:00-20:00 น. 8:45-19:00 น.
สถานีโอดาวาระ สถานที่จำหน่ายตั๋ว JR ญี่ปุ่นตอนกลาง 8:00-20:30 น.
สถานีรถไฟมิชิมะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูทางทิศใต้) 8:00-20:30 น.
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขามิชิมะ 10:00-18:00 น. (วันธรรมดาและวันเสาร์)
ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานีรถไฟชิซุโอะกะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 8:00-20:30 น. ×
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขาชิซุโอะกะ 9:00-19:00 น. 9:00-18:00 น.
สถานีรถไฟฮะมะมะสึ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 8:00-20:30 น. ×
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขาฮามามัตสึ 9:00-19:00 น. (วันธรรมดา)
9:00-18:00 น. (วันเสาร์)
10:00-18:00 น. (วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
จุดแลกเจแปนเรลพาส 10:00-19:00 น.
สถานที่จำหน่ายตั๋ว 6:00-10:00 น., 19:00-23:00 น.
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขานาโกย่า 8:00-20:00 น.
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขาประตูทางออกฮิโระโคจิ สถานีนาโกย่า 7:30-20:00 น. 8:00-18:00 น.
สนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอน
กลาง
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวภาคกลางญี่ปุ่น 9:00-20:30 น.
สถานีรถไฟโทะยะมะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูกลาง) 5:40-23:30 น. ×
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น TiS สาขาฟูจิซัง 10:00-18:00 น.
หยุดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดให้บริการ
×
สถานีรถไฟคะนะซะวะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูกลาง) 4:40-23:30 น. ×
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น TiS สาขาคานาสาวะ 11:00-19:00 น. 10:30-18:30 น.
สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูกลาง JR ญี่ปุ่นตะวันตก) 6:00-22:00 น. ×
สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูกลาง JR ญี่ปุ่นตะวันตก)
※ ช่องติดต่อสอบถามเฉพาะลูกค้าจากต่างประเทศเท่านั้น
8:00-20:00 น. ×
สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูฮะจิโจ JR โทไก ชินคันเซ็น) 8:30-23:00 น. ×
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขาเกียวโต 8:00-20:00 น.
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขาประตูทางออกกลางของรถชินคังเซ็น สถานีเกียวโต 9:30-19:00 น. 9:30-18:00 น.
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น TiS สาขาเกียวโต 11:00-19:00 น.
ฮิงะชิมะอิซึรุ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 5:30-20:00 น. ×
Travel Service Center SHIN-OSAKA 8:00-22:00 น. ×
สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูทางทิศตะวันออก JR ญี่ปุ่นตะวันตก) 5:30-23:30 น. ×
สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูกลาง JR ญี่ปุ่นตอนกลาง) 5:30-23:00 น. ×
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น TiS สาขาชินโอซาก้า 7:00-20:30 น. 7:00-20:00 น. ×
JR โทกะอิ ทัวร์ส สาขาชินโอซากา 6:00-20:30 น. 6:00-19:00 น.
สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูกลาง หมายเลข 12,13) 5:30-23:00 น.
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น TiS สาขาโอซาก้า (Travel Service Center OSAKA) 8:00-20:00 น.
สถานที่จำหน่ายตั๋ว 5:30-23:00 น.
สถานีรถไฟนะระ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 9:00-20:00 น.
สถานีรถไฟซันโนะมิยะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ประตูกลาง) 5:30-23:00 น. ×
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น TiS สาขาซันโนะมิยะ 10:30-19:30 น. (วันธรรมดา)
10:30-19:00 น. (วันเสาร์)
10:30-18:30 น. (วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
สถานีรถไฟโอะกะยะมะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 5:30-23:00 น. ×
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น TiS สาขาโอะกะยะมะ 10:30-18:30 น. (วันธรรมดา, วันเสาร์)
10:00-18:00 น. (วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
×
สถานีทตโตะริ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 5:45-22:00 น. ×
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น TiS สาขาทตโตริ 10:00-13:00 น.
14:00-18:00 น.
ปิดให้บริการวันอ ×
สถานีรถไฟโยะนะโกะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 5:00-22:00 น. ×
สถานีรถไฟซะไกมินะโตะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 7:10-18:30 น. ×
สถานีมัตสุเอะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 4:50-21:30 น. ×
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น TiS สาขามัตสึเอะ 10:00-18:00 น.
(ยกเว้นวันพุธและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หยุดทำการวันพุธและวันหยุดนักขัตฤกษ์
×
สถานีรถไฟฮิโระชิมะ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 5:30-23:00 น.
ชินยามากูชิ สถานที่จำหน่ายตั๋ว 5:30-23:00 น. ×
สถานที่จำหน่ายตั๋ว 7:00-11:00, 15:00-19:00 น. ×
ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-18:00 น. 10:00-17:30 น.
สถานีรถไฟมะสึยะมะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-18:00 น. 10:00-17:00 น.
สถานีรถไฟโทะกุชิมะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:00-18:00 น. 10:00-17:00 น.
สถานีรถไฟโคะกุระ ศูนย์ท่องเที่ยว 11:00-19:00 น. 10:30-18:00 น.
สถานที่จำหน่ายตั๋ว JR คิวชู 7:00-23:00 น.
สถานีรถไฟซะงะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:30-19:00 น. 10:30-18:00 น.(วันเสาร์)
สถานที่จำหน่ายตั๋ว 10:30-18:00 น. (วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
สถานีรถไฟนะงะซะกิ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:30-19:00 น. 10:30-18:00 น.
สถานีรถไฟคุมะโมะโตะ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:30-19:00 น. 10:30-17:30 น.
สถานีรถไฟโออิตะ ศูนย์ท่องเที่ยว 11:00-19:00 น. 10:30-18:00 น.
สถานีรถไฟมิยะซะกิ ศูนย์ท่องเที่ยว 10:30-18:00 น. (วันธรรมดา, วันเสาร์)
สถานที่จำหน่ายตั๋ว 10:30-18:00 น. (วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
สถานีคาโงชิมะจูโอ ศูนย์ท่องเที่ยว 11:00-19:00 น. 10:30-18:00 น.

※ สนาบินนานาชาติเซนไดและสนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลางไม่มีสถานีรถไฟสาย JR
ไม่สามารถใช้วิธีการเดินทางด้วยเจแปนเรลล์พาสจากสนามบินนานาชาติเซนไดและสนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลางถึงสถานีรถไฟสาย JR ที่ใกล้ที่สุดได้