JAPAN RAIL PASS
กรุณาซื้อเจแปนเรลล์พาสล่วงหน้าจากต่างประเทศ อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. ออกวางจำหน่ายแล้วในบางพื้นที่ภายในประเทศญี่ปุ่น ถึงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2020
* เกี่ยวกับการออกวางจำหน่ายหลังจากจากที่กล่าวในข้างต้น จะมีกำหนดการประกาศให้ทราบในอนาคต
* ข้อมูลปลายทางลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด
ขั้นตอนสำหรับการซื้อในต่างประเทศ
กรุณาซื้อตั๋วที่สำนักงานที่ระบุดังต่อไปนี้ก่อนมาประเทศญี่ปุ่น
JTB, Nippon Travel Agency, KINTETSU INTERNATIONAL, Tobu Top Tours, Japan Airlines, All Nippon Airways* , Jalpak และตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ
* ขั้นตอนสำหรับการซื้อในต่างประเทศ สามารถซื้อ เจแปนเรลล์พาส ในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อ เจแปนเรลล์พาส
ในประเทศญี่ปุ่น อันดับแรก กรุณาซื้อตั๋วที่ร้านจำหน่าย ตามที่ได้ระบุเอาไว้ตามที่ได้ระบุเอาไว้
หรือร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว


* จะซื้อได้ก็ต่อเมื่อโดยสารด้วยเที่ยวบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ เท่านั้น
จะมีการอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้เจแปนเรลล์พาส ณ จุดขายตั๋ว เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจคุณสมบัติการใช้ก่อนขอซื้อตั๋ว
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น จะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการใช้รถไฟสาย JR ในระหว่างพำนักในประเทศญี่ปุ่น ในกรณีไม่สามารถแลกตั๋วได้เพราะไม่มีคุณสมบัติการใช้
สำหรับตั๋วที่ไม่สามารถแลกได้ ทางเราจะคืนเงินให้กับบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ลูกค้าซื้อตั๋ว
(* จะเสียค่าธรรมเนียมต่างหาก)
การสอบถามเกี่ยวกับตั๋ว ขอให้ท่านไปติดต่อสอบถามที่บริษัทท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วมาด้วยตนเอง
ข้อมูลเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
* ข้อมูลปลายทางลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด
กรุณาแลกตั๋วเป็นพาสเมื่อเข้ามาถึงประเทศญี่ปุ่น สามารถแลกได้ที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาส ที่สถานีรถไฟสำคัญๆของ JR (อ้างอิงสถานีรถไฟทั้งหมดที่มีจุดแลกตั๋วเจแปนเรลล์พาส)
*
บางร้านจำหน่ายอาจหยุดทำการในช่วงปีใหม่
และบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของร้านจำหน่ายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
เปลี่ยนตั๋วที่เก็บไว้เป็น เจแปนเรลล์พาส เมื่อมาถึงญี่ปุ่น
ในการแลกเจแปนเรลล์พาส ขอให้ยื่นตั๋ว และ พาสปอร์ต และ ใบรับรองว่าเข้าใจคุณสมบัติการซื้อ แล้วจึงขอรับพาสแทนตั๋ว
ไม่สามารถใช้รถไฟสาย JR ด้วยตั๋วที่ยังไม่ได้แลกเป็นพาส
กรุณานำตั๋วเพื่อแลกเป็นพาส ที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาส ที่อยู่ใกล้สุด
(กรุณาตรวจสอบเวลาทำการและวันหยุดของจุดแลกตั๋ว)
จะต้องแลกตั๋วเป็นเจแปนเรลล์พาส ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
(ตัวอย่าง: กรณีวันออกตั๋ว คือ 4/15 สามารถแลกพาสได้ภายใน 7/14)
* บางครั้งอาจใช้เวลาแลกนานเนื่องจากมีลูกค้าที่เคาน์เตอร์จำนวนมาก กรุณาเผื่อเวลาไปแลกพาสด้วย
ที่จุดแลกตั๋ว จะมีการเขียนใบคำร้องง่ายๆ รวมถึงขอให้ยื่นแสดงตราประทับ, สติ๊กเกอร์การพำนักระยะสั้น ที่ประทับลงบนพาสปอร์ตตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตอนตรวจสอบตั๋ว กรุณายื่นแสดงพาสปอร์ตของท่าน* และตราประทับ, สติ๊กเกอร์การพำนักระยะสั้นนี้
* กรณีชื่อสกุลของตั๋วแลกเปลี่ยนไม่ตรงกับพาสปอร์ต จะไม่สามารถแลกพาสได้
* กรณีไม่มีพาสปอร์ต หรือไม่สามารถตรวจสอบตราประทับการพำนักระยะสั้นที่สำเนาพาสปอร์ต จะไม่สามารถแลกพาสได้
ไม่สามารถเปลี่ยแปลงประเภทพาสที่เขียนข้อความลงในตั๋วไปแล้ว
ไม่สามารถแลกพาสได้ ในกรณีไม่มีตั๋วเพราะทำตั๋วสูญหาย หรือถูกขโมย
ไม่สามารถแลกพาสได้ ในกรณีไม่มีคุณสมบัติการใช้
เมื่อเปลี่ยนตั๋วเป็นเจแปนเรลล์พาสได้แล้ว ขอให้สำรองที่นั่งแบบระบุที่ที่เคาน์เตอร์จองตั๋ว (ที่จำหน่ายตั๋ว)
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ สำรองที่นั่งแบบระบุที่อนึ่ง ตอน สำรองที่นั่งแบบระบุที่กรุณายื่นแสดงเจแปนเรลล์พาสไว้ก่อนล่วงหน้า ที่ศูนย์ท่องเที่ยวในสถานี JR, เคาน์เตอร์จองตั๋ว (ที่จำหน่ายตั๋ว) หรือร้านค้าของบริษัทท่องเที่ยวที่ JR กำหนด เพื่อขอรับตั๋วที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจอง
(ในกรณีจะใช้โดยสารชินคันเซ็นขบวนรถไฟ""โนโซมิ"" , รถไฟ""มิซูโฮะ"" และรถไฟที่ระบุด้วย "" ในตาราง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
*
บางสถานี อาจเป็นสถานีที่ไม่สามารถขอรับตั๋วที่นั่งจองได้ หรือเป็นสถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการ
ชินคันเซ็น และรถไฟด่วนพิเศษรวมถึงรถไฟด่วน จะมีที่นั่งชั้นกรีนคาร์ และ ที่นั่งจองชั้นธรรมดา รวมถึง ที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง
*
(ไม่สามารถใช้เจแปนเรลล์พาส โดยสาร โทไกโด - ซันโย- คิวชู ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" (รวมถึงที่นั่งไม่จำเป็นต้องจองด้วย) กรุณาใช้ขบวนรถไฟ"ฮิคาริ", รถไฟ"ซากุระ", รถไฟ"โคะดะมะ" และ รถไฟ"สึบะเมะ")
*
บางกรณีรถไฟชนิดพิเศษ อาจไม่มีที่นั่งไม่จำเป็นต้องจองไว้ (ที่นั่งถูกจองทั้งหมดแล้ว)

สัญลักษณ์ของมิโดริทิคเก็ตเซนเตอร์ (ช่องจำหน่ายตั๋ว)
สามารถใช้กับที่นั่งไม่จำเป็นต้องจองได้ (ยกเว้นโทไกโด - ซันโย- คิวชู ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ") เพียงยื่นแสดงเจแปนเรลล์พาส
*
ตู้รถไฟส่วนใหญ่ของ ซันโย ชินคันเซ็น (ชินโอซะกะ - ฮะคะตะ) รถไฟ"ฮิคาริ" , รถไฟ"โคะดะมะ" และคิวชู ชินคันเซ็น (ซีรี่ส์ 800) ไม่ได้เชื่อมต่อตู้รถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ไว้
*
กรณีใช้ "รถไฟประเภท Home Liner" และ "รถไฟประเภ Liner" จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
*
บางครั้งอาจใช้เวลาแลกนานเนื่องจากมีลูกค้าที่เคาน์เตอร์จำนวนมาก กรุณาเผื่อเวลาตอนไปแลกพาสด้วย
หมายเหตุ:เจแปนเรลล์พาส ผ่านช่องตรวจตั๋วอัตโนมัติไม่ได้ กรุณาใช้ช่องตรวจตั๋วที่มีพนักงานควบคุม
บางครั้งในช่วงพีค อาจจะจองที่นั่งบนรถไฟชนิดพิเศษตามความต้องการไม่ได้
ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ เป็นช่วงเวลาที่จองที่นั่งลำบาก
■4/27−5/6
 ช่วงวันหยุดยาวในฤดูกาลที่มีอากาศเย็นสบายจะมีนักท่องเที่ยวแน่นขนัด
■8/10−19
 ช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ (โอบ้ง) จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านเกิดแน่นขนัด
■12/28−1/6
 ช่วงปลายปีและต้นปี แออัดคับคั่งเพราะผู้โดยสารกลับบ้านและท่องเที่ยวในวันหยุด
【การดูตั๋วที่นั่งจอง】
ข้อควรระวัง
▶HOME
▶JAPAN RAIL PASS คือ?
▶คุณสมบัติการใช้
▶ประเภทและราคาของ JAPAN RAIL PASS
▶ขอบเขตการใช้ JAPAN RAIL PASS
▶ขอบเขตการใช้รถไฟด้วย JAPAN RAIL PASS
▶การซื้อและการใช้ JAPAN RAIL PASS
▶ซื้อที่ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของ JR อย่างเป็นทางการ
▶เปลี่ยนจากตั๋วเป็น JAPAN RAIL PASS
▶จองที่นั่งกันเถอะ !
▶ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
▶หาที่พัก