JR Kyushu Hotel Kagoshima
: 1-1-2 Take, Kagoshima, Kagoshima 890-0045
TEL: 81-99-213-8000