JR Kyushu Hotel Kokura
: 1-3-6 Asano, Kokura Kita-ku, Kitakyushu, Fukuoka 802-0001
TEL: 81-93-522-8800